Strona główna

sobota, 04 lutego 2012 12:13 Administrator
Drukuj

Witamy w BIP Wodociągów Fromborskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619), na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajdziecie Państwo informacje publiczne dotyczące Wodociągów Fromborskich Sp. z o. o. we Fromborku  - w szczególności o statusie prawnym, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, informacje o organach przedsiębiorstwa, majątku, prowadzonych rejestrach, ewidencjach oraz wiele innych informacji publicznych, do których udostępnienia zostały zobowiązane organy jednostki.

Dyrektor Zarządu
mgr Krzysztof Hołubowski

 

OGŁOSZENIE

 

INFORMACJE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM

 

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

WNIOSEK

ZARZĄDZENIE

TARYFY

 

Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Zarządu Spółki Wodociągi Fromborskie z dn. 12-08-2020

Zarządzenie

Poprawiony: wtorek, 07 czerwca 2022 13:47