BIP WIK FROMBORK

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przetargi
1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 002/FROMBORK/2021 Administrator 370
2 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/FROMBORK/2021 Administrator 184
3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 002/FROMBORK/2020 Administrator 276
4 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/FROMBORK/2020 Administrator 205
5 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 403
6 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - informacja z otwarcia ofert Administrator 357
7 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - informacja Administrator 393
8 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - zapytanie Administrator 356
9 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 z dnia 2018-12-05 r. Administrator 850
10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 553
11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 464
12 Informacja o otwarciu ofert Administrator 475
13 Ogłoszenie nr 583550-N-2018 z dnia 2018-07-04 r. Administrator 690
14 Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nawykonanie „Rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Krzyżewo Narusa , gmina Frombork, pow. Braniewski, woj. warmińsko-mazurskie: Administrator 653
15 Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nawykonanie „ robót geologicznych polegających na wykonaniu studni zastępczej nr 1a i likwidację studni nr 1 dla ujęcia komunal: Administrator 616
16 Regulamin zamówień Administrator 638
17 Przetarg nieograniczony 1/2017 na wykonanie: Rozbudowy stacji uzdatniana wody w m. Krzyżewo, gmina Frombork, pow. braniewski, woj. warmińsko mazurskie. Termin wykonania zmówienia – 01.04.2018r. – 31.10.2018r. Administrator 694
18 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/6/2014 z dn. 11/06/2014 r. Administrator 871
19 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/3/2014 z dn. 02/06/2014 r. Administrator 787
20 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/5/2014 z dn. 09/06/2014 r. Administrator 799
21 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/4/2014 z dn. 09/06/2014 r. Administrator 828
22 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/6/2014 z dn. 11/06/2014 r. na realizację specjalistycznych usług doradczych Administrator 847
23 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/5/2014 z dn. 09/06/2014 r. na organizację cateringu w trakcie specjalistycznego szkolenia i doradztwa Administrator 822
24 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/4/2014 z dn. 09/06/2014 r. na wydruk materiałów szkoleniowych Administrator 836
25 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/2/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 863
26 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr POKL/1/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 891
27 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/3/2014 z dn. 02/06/2014 r. Administrator 801
28 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/2/2014 z dn. 19/05/2014 r Administrator 918
29 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 937
30 Zawiadomie​nie o wyborze oferty Administrator 887
31 Informacja dotycząca zapytań oferentów - poprawki do SIWZ Administrator 819
32 Informacja dotycząca zapytań oferentów - zmiany dostosowujce w dokumentacji. Administrator 834
33 Informacja dotycząca zapytań oferentów Administrator 862
34 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z wykonaniem podłączenia, w Stacji Uzdatniania Wody Krzyżewo gmina Frombork Administrator 1501
35 Zawiadomienie o wynikach postępowania 186426 - 2013 Administrator 842
36 Numer ogłoszenia: 186426 - 2013 Administrator 1196
37 Numer ogłoszenia: 115817 - 2013 - powiązane z 186426-2013 Administrator 873