BIP WIK FROMBORK

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przetargi
1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 002/FROMBORK/2021 Administrator 873
2 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/FROMBORK/2021 Administrator 426
3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 002/FROMBORK/2020 Administrator 537
4 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/FROMBORK/2020 Administrator 456
5 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 656
6 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - informacja z otwarcia ofert Administrator 604
7 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - informacja Administrator 659
8 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - zapytanie Administrator 635
9 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 z dnia 2018-12-05 r. Administrator 1097
10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 800
11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 723
12 Informacja o otwarciu ofert Administrator 807
13 Ogłoszenie nr 583550-N-2018 z dnia 2018-07-04 r. Administrator 955
14 Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nawykonanie „Rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Krzyżewo Narusa , gmina Frombork, pow. Braniewski, woj. warmińsko-mazurskie: Administrator 937
15 Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nawykonanie „ robót geologicznych polegających na wykonaniu studni zastępczej nr 1a i likwidację studni nr 1 dla ujęcia komunal: Administrator 880
16 Regulamin zamówień Administrator 889
17 Przetarg nieograniczony 1/2017 na wykonanie: Rozbudowy stacji uzdatniana wody w m. Krzyżewo, gmina Frombork, pow. braniewski, woj. warmińsko mazurskie. Termin wykonania zmówienia – 01.04.2018r. – 31.10.2018r. Administrator 965
18 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/6/2014 z dn. 11/06/2014 r. Administrator 1112
19 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/3/2014 z dn. 02/06/2014 r. Administrator 1027
20 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/5/2014 z dn. 09/06/2014 r. Administrator 1064
21 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/4/2014 z dn. 09/06/2014 r. Administrator 1082
22 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/6/2014 z dn. 11/06/2014 r. na realizację specjalistycznych usług doradczych Administrator 1102
23 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/5/2014 z dn. 09/06/2014 r. na organizację cateringu w trakcie specjalistycznego szkolenia i doradztwa Administrator 1084
24 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/4/2014 z dn. 09/06/2014 r. na wydruk materiałów szkoleniowych Administrator 1077
25 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/2/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 1128
26 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr POKL/1/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 1163
27 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/3/2014 z dn. 02/06/2014 r. Administrator 1049
28 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/2/2014 z dn. 19/05/2014 r Administrator 1197
29 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 1196
30 Zawiadomie​nie o wyborze oferty Administrator 1202
31 Informacja dotycząca zapytań oferentów - poprawki do SIWZ Administrator 1085
32 Informacja dotycząca zapytań oferentów - zmiany dostosowujce w dokumentacji. Administrator 1100
33 Informacja dotycząca zapytań oferentów Administrator 1135
34 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z wykonaniem podłączenia, w Stacji Uzdatniania Wody Krzyżewo gmina Frombork Administrator 1779
35 Zawiadomienie o wynikach postępowania 186426 - 2013 Administrator 1077
36 Numer ogłoszenia: 186426 - 2013 Administrator 1439
37 Numer ogłoszenia: 115817 - 2013 - powiązane z 186426-2013 Administrator 1159