BIP WIK FROMBORK

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przetargi
1 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 166
2 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - informacja z otwarcia ofert Administrator 141
3 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - informacja Administrator 147
4 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - zapytanie Administrator 147
5 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 z dnia 2018-12-05 r. Administrator 608
6 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 328
7 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 250
8 Informacja o otwarciu ofert Administrator 275
9 Ogłoszenie nr 583550-N-2018 z dnia 2018-07-04 r. Administrator 440
10 Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nawykonanie „Rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Krzyżewo Narusa , gmina Frombork, pow. Braniewski, woj. warmińsko-mazurskie: Administrator 442
11 Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nawykonanie „ robót geologicznych polegających na wykonaniu studni zastępczej nr 1a i likwidację studni nr 1 dla ujęcia komunal: Administrator 406
12 Regulamin zamówień Administrator 401
13 Przetarg nieograniczony 1/2017 na wykonanie: Rozbudowy stacji uzdatniana wody w m. Krzyżewo, gmina Frombork, pow. braniewski, woj. warmińsko mazurskie. Termin wykonania zmówienia – 01.04.2018r. – 31.10.2018r. Administrator 496
14 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/6/2014 z dn. 11/06/2014 r. Administrator 666
15 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/3/2014 z dn. 02/06/2014 r. Administrator 588
16 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/5/2014 z dn. 09/06/2014 r. Administrator 599
17 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/4/2014 z dn. 09/06/2014 r. Administrator 623
18 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/6/2014 z dn. 11/06/2014 r. na realizację specjalistycznych usług doradczych Administrator 646
19 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/5/2014 z dn. 09/06/2014 r. na organizację cateringu w trakcie specjalistycznego szkolenia i doradztwa Administrator 613
20 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/4/2014 z dn. 09/06/2014 r. na wydruk materiałów szkoleniowych Administrator 633
21 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/2/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 651
22 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr POKL/1/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 651
23 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/3/2014 z dn. 02/06/2014 r. Administrator 601
24 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/2/2014 z dn. 19/05/2014 r Administrator 714
25 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 727
26 Zawiadomie​nie o wyborze oferty Administrator 629
27 Informacja dotycząca zapytań oferentów - poprawki do SIWZ Administrator 602
28 Informacja dotycząca zapytań oferentów - zmiany dostosowujce w dokumentacji. Administrator 629
29 Informacja dotycząca zapytań oferentów Administrator 618
30 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z wykonaniem podłączenia, w Stacji Uzdatniania Wody Krzyżewo gmina Frombork Administrator 1101
31 Zawiadomienie o wynikach postępowania 186426 - 2013 Administrator 646
32 Numer ogłoszenia: 186426 - 2013 Administrator 983
33 Numer ogłoszenia: 115817 - 2013 - powiązane z 186426-2013 Administrator 669