BIP WIK FROMBORK

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przetargi
1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 002/FROMBORK/2021 Administrator 567
2 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/FROMBORK/2021 Administrator 248
3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 002/FROMBORK/2020 Administrator 344
4 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/FROMBORK/2020 Administrator 265
5 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 466
6 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - informacja z otwarcia ofert Administrator 423
7 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - informacja Administrator 466
8 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - zapytanie Administrator 431
9 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 z dnia 2018-12-05 r. Administrator 917
10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 614
11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 536
12 Informacja o otwarciu ofert Administrator 541
13 Ogłoszenie nr 583550-N-2018 z dnia 2018-07-04 r. Administrator 759
14 Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nawykonanie „Rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Krzyżewo Narusa , gmina Frombork, pow. Braniewski, woj. warmińsko-mazurskie: Administrator 727
15 Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nawykonanie „ robót geologicznych polegających na wykonaniu studni zastępczej nr 1a i likwidację studni nr 1 dla ujęcia komunal: Administrator 674
16 Regulamin zamówień Administrator 711
17 Przetarg nieograniczony 1/2017 na wykonanie: Rozbudowy stacji uzdatniana wody w m. Krzyżewo, gmina Frombork, pow. braniewski, woj. warmińsko mazurskie. Termin wykonania zmówienia – 01.04.2018r. – 31.10.2018r. Administrator 761
18 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/6/2014 z dn. 11/06/2014 r. Administrator 935
19 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/3/2014 z dn. 02/06/2014 r. Administrator 849
20 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/5/2014 z dn. 09/06/2014 r. Administrator 870
21 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/4/2014 z dn. 09/06/2014 r. Administrator 898
22 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/6/2014 z dn. 11/06/2014 r. na realizację specjalistycznych usług doradczych Administrator 924
23 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/5/2014 z dn. 09/06/2014 r. na organizację cateringu w trakcie specjalistycznego szkolenia i doradztwa Administrator 898
24 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/4/2014 z dn. 09/06/2014 r. na wydruk materiałów szkoleniowych Administrator 912
25 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/2/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 934
26 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr POKL/1/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 960
27 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/3/2014 z dn. 02/06/2014 r. Administrator 869
28 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/2/2014 z dn. 19/05/2014 r Administrator 992
29 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 1008
30 Zawiadomie​nie o wyborze oferty Administrator 963
31 Informacja dotycząca zapytań oferentów - poprawki do SIWZ Administrator 890
32 Informacja dotycząca zapytań oferentów - zmiany dostosowujce w dokumentacji. Administrator 910
33 Informacja dotycząca zapytań oferentów Administrator 935
34 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z wykonaniem podłączenia, w Stacji Uzdatniania Wody Krzyżewo gmina Frombork Administrator 1576
35 Zawiadomienie o wynikach postępowania 186426 - 2013 Administrator 904
36 Numer ogłoszenia: 186426 - 2013 Administrator 1259
37 Numer ogłoszenia: 115817 - 2013 - powiązane z 186426-2013 Administrator 945