BIP WIK FROMBORK

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przetargi
1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 002/FROMBORK/2021 Administrator 820
2 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/FROMBORK/2021 Administrator 387
3 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 002/FROMBORK/2020 Administrator 503
4 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/FROMBORK/2020 Administrator 415
5 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 612
6 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - informacja z otwarcia ofert Administrator 559
7 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - informacja Administrator 619
8 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - zapytanie Administrator 582
9 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 z dnia 2018-12-05 r. Administrator 1066
10 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 764
11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 687
12 Informacja o otwarciu ofert Administrator 731
13 Ogłoszenie nr 583550-N-2018 z dnia 2018-07-04 r. Administrator 916
14 Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nawykonanie „Rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Krzyżewo Narusa , gmina Frombork, pow. Braniewski, woj. warmińsko-mazurskie: Administrator 897
15 Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nawykonanie „ robót geologicznych polegających na wykonaniu studni zastępczej nr 1a i likwidację studni nr 1 dla ujęcia komunal: Administrator 828
16 Regulamin zamówień Administrator 852
17 Przetarg nieograniczony 1/2017 na wykonanie: Rozbudowy stacji uzdatniana wody w m. Krzyżewo, gmina Frombork, pow. braniewski, woj. warmińsko mazurskie. Termin wykonania zmówienia – 01.04.2018r. – 31.10.2018r. Administrator 926
18 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/6/2014 z dn. 11/06/2014 r. Administrator 1077
19 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/3/2014 z dn. 02/06/2014 r. Administrator 988
20 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/5/2014 z dn. 09/06/2014 r. Administrator 1021
21 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/4/2014 z dn. 09/06/2014 r. Administrator 1044
22 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/6/2014 z dn. 11/06/2014 r. na realizację specjalistycznych usług doradczych Administrator 1068
23 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/5/2014 z dn. 09/06/2014 r. na organizację cateringu w trakcie specjalistycznego szkolenia i doradztwa Administrator 1058
24 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/4/2014 z dn. 09/06/2014 r. na wydruk materiałów szkoleniowych Administrator 1046
25 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/2/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 1097
26 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr POKL/1/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 1129
27 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/3/2014 z dn. 02/06/2014 r. Administrator 1019
28 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/2/2014 z dn. 19/05/2014 r Administrator 1156
29 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 1166
30 Zawiadomie​nie o wyborze oferty Administrator 1144
31 Informacja dotycząca zapytań oferentów - poprawki do SIWZ Administrator 1057
32 Informacja dotycząca zapytań oferentów - zmiany dostosowujce w dokumentacji. Administrator 1070
33 Informacja dotycząca zapytań oferentów Administrator 1101
34 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z wykonaniem podłączenia, w Stacji Uzdatniania Wody Krzyżewo gmina Frombork Administrator 1752
35 Zawiadomienie o wynikach postępowania 186426 - 2013 Administrator 1042
36 Numer ogłoszenia: 186426 - 2013 Administrator 1409
37 Numer ogłoszenia: 115817 - 2013 - powiązane z 186426-2013 Administrator 1117