BIP WIK FROMBORK

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przetargi
1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 002/FROMBORK/2020 Administrator 79
2 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 001/FROMBORK/2020 Administrator 71
3 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 223
4 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - informacja z otwarcia ofert Administrator 186
5 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - informacja Administrator 191
6 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 - zapytanie Administrator 190
7 Ogłoszenie nr 657294-N-2018 z dnia 2018-12-05 r. Administrator 669
8 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 383
9 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Administrator 297
10 Informacja o otwarciu ofert Administrator 321
11 Ogłoszenie nr 583550-N-2018 z dnia 2018-07-04 r. Administrator 489
12 Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nawykonanie „Rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Krzyżewo Narusa , gmina Frombork, pow. Braniewski, woj. warmińsko-mazurskie: Administrator 492
13 Zawiadomienie o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nawykonanie „ robót geologicznych polegających na wykonaniu studni zastępczej nr 1a i likwidację studni nr 1 dla ujęcia komunal: Administrator 460
14 Regulamin zamówień Administrator 440
15 Przetarg nieograniczony 1/2017 na wykonanie: Rozbudowy stacji uzdatniana wody w m. Krzyżewo, gmina Frombork, pow. braniewski, woj. warmińsko mazurskie. Termin wykonania zmówienia – 01.04.2018r. – 31.10.2018r. Administrator 544
16 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/6/2014 z dn. 11/06/2014 r. Administrator 712
17 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/3/2014 z dn. 02/06/2014 r. Administrator 629
18 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/5/2014 z dn. 09/06/2014 r. Administrator 643
19 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/4/2014 z dn. 09/06/2014 r. Administrator 668
20 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/6/2014 z dn. 11/06/2014 r. na realizację specjalistycznych usług doradczych Administrator 691
21 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/5/2014 z dn. 09/06/2014 r. na organizację cateringu w trakcie specjalistycznego szkolenia i doradztwa Administrator 661
22 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/4/2014 z dn. 09/06/2014 r. na wydruk materiałów szkoleniowych Administrator 680
23 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w POSTĘPOWANIU nr POKL/2/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 698
24 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU nr POKL/1/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 697
25 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/3/2014 z dn. 02/06/2014 r. Administrator 647
26 ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL/2/2014 z dn. 19/05/2014 r Administrator 760
27 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POKL/2014 z dn. 19/05/2014 r. Administrator 774
28 Zawiadomie​nie o wyborze oferty Administrator 680
29 Informacja dotycząca zapytań oferentów - poprawki do SIWZ Administrator 648
30 Informacja dotycząca zapytań oferentów - zmiany dostosowujce w dokumentacji. Administrator 671
31 Informacja dotycząca zapytań oferentów Administrator 663
32 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego z wykonaniem podłączenia, w Stacji Uzdatniania Wody Krzyżewo gmina Frombork Administrator 1215
33 Zawiadomienie o wynikach postępowania 186426 - 2013 Administrator 690
34 Numer ogłoszenia: 186426 - 2013 Administrator 1040
35 Numer ogłoszenia: 115817 - 2013 - powiązane z 186426-2013 Administrator 715