BIP WIK FROMBORK

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przedmiot działalności Spółki

Email Drukuj PDF

Przedmiot działalności Spółki:

 

 1. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 3. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 4. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 5. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 6. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 7. zbieranie odpadów niebezpiecznych
 8. pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 9. działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 10. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

 

Poprawiony: środa, 25 stycznia 2023 10:31