BIP WIK FROMBORK

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przedmiot działalności Spółki

Email Drukuj PDF

Przedmiot działalności Spółki:

 1. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
 2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 3. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 4. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 5. roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 6. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 7. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 8. zbieranie odpadów niebezpiecznych
 9. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 10. przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 11. działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
 12. produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych
 13. pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 14. działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 15. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 16. pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 17. działalność związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 18. pozostałe sprzątanie

Poprawiony: wtorek, 07 lutego 2012 07:37